Gwirfoddoli

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth am y cyfleoedd ariannu cymunedol diweddaraf, pa ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal, a beth sydd wedi bod yn mynd ‘mlaen, ynghyd â ffyrdd o gymryd rhan!

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi wirfoddoli fel rhan o Ymgyrch Carwch Eich Caerdydd a byddai’n bleser gennym ni eich cael yn rhan o’r criw! Does dim amser penodol y mae’n rhaid i chi ei roi, helpwch pan fo modd i chi wneud hynny.

Ledled Gaerdydd, mae grwpiau cymunedol yn mynd i gasglu ’sbwriel yn rheolaidd. Gyda’n partneriaid Cadwch Gymru’n Daclus, rydyn ni’n eu helpu nhw trwy roi benthyg offer a chynnig cymorth. Gallwch chithau hefyd ddod yn Hyrwyddwr Carwch Eich Caerdydd a benthyg offer gan eich hybiau lleol. Mae hyn yn digwydd yn Hyb Grangetown a bydd yn cychwyn yn fuan yn Llyfrgell Cathays a Hyb Ystum Taf a Gabalfa. Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno mwy o gynlluniau o’r fath ar hyd a lled Caerdydd yn 2018.

Hefyd, mae gennym ni botiau blodau stryd ar gael i bobl a hoffai wella golwg eu strydoedd lleol. Mae pecyn cymorth defnyddiol ar gael i unrhyw un a hoffai ragor o wybodaeth ynghylch cael un o’r rhain. Fel arall, os oes un yn agos atoch chi a hoffech chi ddysgu sut y gallwch helpu i gadw planhigion yn tyfu ynddo, cysylltwch â ni.

Trwy wirfoddoli gydag ymgyrch Carwch Eich Caerdydd, cewch gyfle i wneud gwahaniaeth enfawr i’ch stryd neu gymuned leol yn ogystal â mynd allan a dod i adnabod eich cymdogion.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn grŵp sydd eisoes wedi ei ffurfio, creu grŵp eich hunain, dod yn hyrwyddwr neu ymwneud â’r potiau blodau stryd, cysylltwch â’r tîm: carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2071 7717.

Neu cysylltwch ag un o’r grwpiau cymunedol isod.

 

Ymuno â grŵp lleolCychwyn grŵp newyddCyllid Cymunedol

Cyfleoedd Cyllido

Dyfarniadau i Gymru gyfan – Cyllid y Loteri Fawr

Dyfarniadau i Gymru gyfan – Cyllid y Loteri Fawr

Dyfarniadau i Gymru gyfan – Cyllid y Loteri Fawr Bydd y gronfa’n rhoi hwb i weithgarwch cymunedol drwy helpu cymunedau i ddiwallu eu.. Darllenwch mwy →

Digwyddiadau Cymunedol sydd ar ddod

Y Diweddaraf ar y Gymuned

Un Penwythnos Glân

Un Penwythnos Glân

Un Penwythnos Glân Roedd penwythnos 21/22 Ebrill yn un prysur yn y ddinas wrth i wirfoddolwyr o bob cwr o Gaerdydd fynd ati.. Darllenwch mwy →
Mynd i’r afael â sbwriel yn Afon Caerdydd

Mynd i’r afael â sbwriel yn Afon Caerdydd

Mynd i’r afael â sbwriel yn Afon Caerdydd Aeth 50 o wirfoddolwyr ati ddydd Sadwrn y Pasg i fynd i’r afael ag un.. Darllenwch mwy →
Mynd i’r afael â sbwriel yn Afon Caerdydd

Mynd i’r afael â sbwriel yn Afon Caerdydd

Mynd i’r afael â sbwriel yn Afon Caerdydd Aeth 50 o wirfoddolwyr ati ddydd Sadwrn y Pasg i fynd i’r afael ag un.. Darllenwch mwy →
Y No Straw Stand

Y No Straw Stand

Wedi clywed am y No Straw Stand? Dysgwch amdano gan un o’r sefydlwyd Nia Jones:   Ym mis Awst y llynedd, fe wnes.. Darllenwch mwy →
PACT yr Eglwys Newydd a McDonalds yn gwneud gwahaniaeth yn yr Eglwys Newydd

PACT yr Eglwys Newydd a McDonalds yn gwneud gwahaniaeth yn yr Eglwys Newydd

PACT yr Eglwys Newydd a McDonalds yn gwneud gwahaniaeth yn yr Eglwys Newydd Mae PACT yr Eglwys Newydd wedi bod yn pleidio ers.. Darllenwch mwy →
Good Gym – Sesiwn Codi Sbwriel yn Llandaf

Good Gym – Sesiwn Codi Sbwriel yn Llandaf

Good Gym – Sesiwn Codi Sbwriel yn Llandaf Adroddiad wedi ysgrifennu gan Lucy Good Gym – Hyb Ystum Taf a Gabalfa Dydd Sadwrn.. Darllenwch mwy →

Cymdeithas Trigolion Atlantic Wharf

Ymweld Cymdeithas Trigolion Atlantic Wharf ar Facebook >

Casglwyr sbwriel Llanishen a Thornhill

Ymweld Casglwyr sbwriel Llanishen a Thornhill ar Streetlife >

Pentwyn Pickers

Pentwyn Pickers >

Os hoffech ddechrau eich grŵp eich hun, cysylltwch â Cadw Cymru’n Daclus a all gynnig llawer o gyngor i chi ar sut i gychwyn. Gellir cysylltu â’r swyddog ar gyfer Caerdydd ar :

keepwalestidy.org.uk

Rhan o grŵp nad yw yn y rhestr yma?

Anfonwch eich manylion atom

// JavaScript Document

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd