Cymuned

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth am y cyfleoedd ariannu cymunedol diweddaraf, pa ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal, a beth sydd wedi bod yn mynd ‘mlaen, ynghyd â ffyrdd o gymryd rhan!

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi wirfoddoli fel rhan o Ymgyrch Carwch Eich Caerdydd a byddai’n bleser gennym ni eich cael yn rhan o’r criw! Does dim amser penodol y mae’n rhaid i chi ei roi, helpwch pan fo modd i chi wneud hynny.

Ledled Gaerdydd, mae grwpiau cymunedol yn mynd i gasglu ’sbwriel yn rheolaidd. Gyda’n partneriaid Cadwch Gymru’n Daclus, rydyn ni’n eu helpu nhw trwy roi benthyg offer a chynnig cymorth. Gallwch chithau hefyd ddod yn Hyrwyddwr Carwch Eich Caerdydd a benthyg offer gan eich hybiau lleol. Mae hyn yn digwydd yn Hyb Grangetown a bydd yn cychwyn yn fuan yn Llyfrgell Cathays a Hyb Ystum Taf a Gabalfa. Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno mwy o gynlluniau o’r fath ar hyd a lled Caerdydd yn 2018.

Hefyd, mae gennym ni botiau blodau stryd ar gael i bobl a hoffai wella golwg eu strydoedd lleol. Mae pecyn cymorth defnyddiol ar gael i unrhyw un a hoffai ragor o wybodaeth ynghylch cael un o’r rhain. Fel arall, os oes un yn agos atoch chi a hoffech chi ddysgu sut y gallwch helpu i gadw planhigion yn tyfu ynddo, cysylltwch â ni.

Trwy wirfoddoli gydag ymgyrch Carwch Eich Caerdydd, cewch gyfle i wneud gwahaniaeth enfawr i’ch stryd neu gymuned leol yn ogystal â mynd allan a dod i adnabod eich cymdogion.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn grŵp sydd eisoes wedi ei ffurfio, creu grŵp eich hunain, dod yn hyrwyddwr neu ymwneud â’r potiau blodau stryd, cysylltwch â’r tîm: carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2071 7717.

Neu cysylltwch ag un o’r grwpiau cymunedol isod.

 

Ymuno â grŵp lleolCychwyn grŵp newyddCyllid Cymunedol

Digwyddiadau Cymunedol

Tach 2019

Llyfrgell Treganna - Codi Sbwriel Cymunedol
20
Tach
Llyfrgell Treganna – Codi Sbwriel Cymunedol
Llyfrgell Treganna - Codi Sbwriel Cymunedol
20
Tach
Llyfrgell Treganna – Codi Sbwriel Cymunedol
Pentwyn a Llanederyn Casglwyr - Codi Sbwriel Cymunedol
22
Tach
Pentwyn a Llanederyn Casglwyr – Codi Sbwriel Cymunedol
Trelai a Caerau - Codi Sbwriel Cymunedol
23
Tach
Trelai a Caerau – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
23
Tach
Cadw Roath yn Daclus
Llyfrgell Rhiwbeina - Codi Sbwriel Cymunedol
27
Tach
Llyfrgell Rhiwbeina – Codi Sbwriel Cymunedol
Danescourt- Codi Sbwriel Cymunedol
30
Tach
Danescourt- Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
30
Tach
Cadw Roath yn Daclus

Rhag 2019

Llyfrgell Rhydypennau - Codi Sbwriel Cymunedol
03
Rhag
Llyfrgell Rhydypennau – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Grangetown yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol
07
Rhag
Cadw Grangetown yn Daclus – Codi Sbwriel Cymunedol
'Canna Collective' - Pontcanna Codi Sbwriel Cymunedol
07
Rhag
‘Canna Collective’ – Pontcanna Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
07
Rhag
Cadw Roath yn Daclus
Cadw Sblot yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol
08
Rhag
Cadw Sblot yn Daclus – Codi Sbwriel Cymunedol
'Canna Collective' - Treganna Codi Sbwriel Cymunedol
08
Rhag
‘Canna Collective’ – Treganna Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Cathays yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol
14
Rhag
Cadw Cathays yn Daclus – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
14
Rhag
Cadw Roath yn Daclus
Llyfrgell Treganna - Codi Sbwriel Cymunedol
18
Rhag
Llyfrgell Treganna – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
21
Rhag
Cadw Roath yn Daclus
LLandaff - Codi Sbwriel Cymunedol
28
Rhag
LLandaff – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
28
Rhag
Cadw Roath yn Daclus

Ion 2020

'Canna Collective' - Pontcanna Codi Sbwriel Cymunedol
04
Ion
‘Canna Collective’ – Pontcanna Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
04
Ion
Cadw Roath yn Daclus
'Canna Collective' - Treganna Codi Sbwriel Cymunedol
05
Ion
‘Canna Collective’ – Treganna Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
11
Ion
Cadw Roath yn Daclus
Llyfrgell Treganna - Codi Sbwriel Cymunedol
15
Ion
Llyfrgell Treganna – Codi Sbwriel Cymunedol
Grŵp Cymunedol Parc Tremorfa - Codi Sbwriel Cymunedol
17
Ion
Grŵp Cymunedol Parc Tremorfa – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Grangetown yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol
18
Ion
Cadw Grangetown yn Daclus – Codi Sbwriel Cymunedol
Neuadd a Gardd Cymunedol San Pedr, y Tyllgoed - Codi Sbwriel Cymunedol
18
Ion
Neuadd a Gardd Cymunedol San Pedr, y Tyllgoed – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
18
Ion
Cadw Roath yn Daclus
Danescourt- Codi Sbwriel Cymunedol
25
Ion
Danescourt- Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
25
Ion
Cadw Roath yn Daclus

Chw 2020

'Canna Collective' - Pontcanna Codi Sbwriel Cymunedol
01
Chw
‘Canna Collective’ – Pontcanna Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
01
Chw
Cadw Roath yn Daclus
'Canna Collective' - Treganna Codi Sbwriel Cymunedol
02
Chw
‘Canna Collective’ – Treganna Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Cathays yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol
08
Chw
Cadw Cathays yn Daclus – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
08
Chw
Cadw Roath yn Daclus
Grŵp Cymunedol Parc Tremorfa - Codi Sbwriel Cymunedol
15
Chw
Grŵp Cymunedol Parc Tremorfa – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
15
Chw
Cadw Roath yn Daclus
Llyfrgell Treganna - Codi Sbwriel Cymunedol
19
Chw
Llyfrgell Treganna – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
22
Chw
Cadw Roath yn Daclus
Cadw Rhiwbeina yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol
26
Chw
Cadw Rhiwbeina yn Daclus – Codi Sbwriel Cymunedol
LLandaff - Codi Sbwriel Cymunedol
29
Chw
LLandaff – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
29
Chw
Cadw Roath yn Daclus

Maw 2020

'Canna Collective' - Pontcanna Codi Sbwriel Cymunedol
07
Maw
‘Canna Collective’ – Pontcanna Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
07
Maw
Cadw Roath yn Daclus
'Canna Collective' - Treganna Codi Sbwriel Cymunedol
08
Maw
‘Canna Collective’ – Treganna Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Cathays yn Daclus - Codi Sbwriel Cymunedol
14
Maw
Cadw Cathays yn Daclus – Codi Sbwriel Cymunedol
Cadw Roath yn Daclus
14
Maw
Cadw Roath yn Daclus
Llyfrgell Treganna - Codi Sbwriel Cymunedol
18
Maw
Llyfrgell Treganna – Codi Sbwriel Cymunedol
Grŵp Cymunedol Parc Tremorfa - Codi Sbwriel Cymunedol
21
Maw
Grŵp Cymunedol Parc Tremorfa – Codi Sbwriel Cymunedol

Os hoffech ddechrau eich grŵp eich hun, cysylltwch â Cadw Cymru’n Daclus a all gynnig llawer o gyngor i chi ar sut i gychwyn. Gellir cysylltu â’r swyddog ar gyfer Caerdydd ar :

keepwalestidy.org.uk

Rhan o grŵp nad yw yn y rhestr yma?

Anfonwch eich manylion atom

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd