Cymuned

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth am y cyfleoedd ariannu cymunedol diweddaraf, pa ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal, a beth sydd wedi bod yn mynd ‘mlaen, ynghyd â ffyrdd o gymryd rhan!

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi wirfoddoli fel rhan o Ymgyrch Carwch Eich Caerdydd a byddai’n bleser gennym ni eich cael yn rhan o’r criw! Does dim amser penodol y mae’n rhaid i chi ei roi, helpwch pan fo modd i chi wneud hynny.

Ledled Gaerdydd, mae grwpiau cymunedol yn mynd i gasglu ’sbwriel yn rheolaidd. Gyda’n partneriaid Cadwch Gymru’n Daclus, rydyn ni’n eu helpu nhw trwy roi benthyg offer a chynnig cymorth. Gallwch chithau hefyd ddod yn Hyrwyddwr Carwch Eich Caerdydd a benthyg offer gan eich hybiau lleol. Mae hyn yn digwydd yn Hyb Grangetown a bydd yn cychwyn yn fuan yn Llyfrgell Cathays a Hyb Ystum Taf a Gabalfa. Rydyn ni’n gobeithio cyflwyno mwy o gynlluniau o’r fath ar hyd a lled Caerdydd yn 2018.

Hefyd, mae gennym ni botiau blodau stryd ar gael i bobl a hoffai wella golwg eu strydoedd lleol. Mae pecyn cymorth defnyddiol ar gael i unrhyw un a hoffai ragor o wybodaeth ynghylch cael un o’r rhain. Fel arall, os oes un yn agos atoch chi a hoffech chi ddysgu sut y gallwch helpu i gadw planhigion yn tyfu ynddo, cysylltwch â ni.

Trwy wirfoddoli gydag ymgyrch Carwch Eich Caerdydd, cewch gyfle i wneud gwahaniaeth enfawr i’ch stryd neu gymuned leol yn ogystal â mynd allan a dod i adnabod eich cymdogion.

Os hoffech chi gymryd rhan mewn grŵp sydd eisoes wedi ei ffurfio, creu grŵp eich hunain, dod yn hyrwyddwr neu ymwneud â’r potiau blodau stryd, cysylltwch â’r tîm: carwcheichcaerdydd@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2071 7717.

Neu cysylltwch ag un o’r grwpiau cymunedol isod.

 

Ymuno â grŵp lleolCychwyn grŵp newyddCyllid Cymunedol

Os hoffech ddechrau eich grŵp eich hun, cysylltwch â Cadw Cymru’n Daclus a all gynnig llawer o gyngor i chi ar sut i gychwyn. Gellir cysylltu â’r swyddog ar gyfer Caerdydd ar :

keepwalestidy.org.uk

Rhan o grŵp nad yw yn y rhestr yma?

Anfonwch eich manylion atom

© Keep Cardiff Tidy - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd